1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 06-70-949-6551

Illeték és közzétételi díj

Illeték

Egyszerűsített eljárás esetén

Cégalapítás minden cégtípusnál
0 Ft
Cégmódosítás minden cégtípusnál
15.000 Ft
Cégkivonat
5.000 Ft
Cégbizonyítvány
3.000 Ft
Cégmásolat
7.000 Ft

Az átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50.000 Ft

A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért a nem egyszerűsített eljárásban történő alapítás szerinti illeték 40% -át kell megfizetni.

A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért cégiratonként 2.000 Ft illetéket kell fizetni.


Közzétételi díj

Egyszerűsített eljárás esetén

Cégmódosítás
3.000 Ft

Illeték

Nem egyszerűsített eljárás esetén

Kft. és Zrt. esetében
100.000 Ft
Nyrt. illetve az európai részvénytársaság esetében
600.000 Ft
Egyéb jogi személy esetén
100.000 Ft
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén
50.000 Ft
Egyéni Cég esetén
30.000 Ft
Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
50.000 Ft
Külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén
50.000 Ft

Közzétételi díj

Nem egyszerűsített eljárás esetén

Kft. Zrt. cégalapítás
25.000 Ft
Bt. Kkt. cégalapítás
14.000 Ft

Illeték

Csődeljárás, felszámolás és végelszámolás esetén

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. §-ának a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 50.000 Ft , csődeljárásának illetéke 30.000 Ft , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 25.000 Ft , a csődeljárás illetéke 20.000 Ft


Székhely-Sprint Kft.
Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Cégalapítás, cégmódosítás, könyvelés, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgálat