1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 06-70-949-6551

Aktualitások

7A 2017. június 1-én megjelent IM rendelet valamint a 2017. július 18-án megjelent módosítás teljes szövege a székhelyszolgáltatásról itt olvasható:


62017. március 16-tól változik az Illeték törvény melynek értelmében a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes lesz.


52014.03.15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely a korlátolt felelősségű társaságok minimum törzstőkéjét újra 3.000.000.-Ft-ban határozza meg. Azon Kft-k, amelyek 3 millió forint alatti törzstőkével rendelkeznek, 2016.03.15-ig kötelezően törzstőke-emelésre kényszerülnek.

Ha ezen érintett cégek bármilyen cégmódosítást szeretnének 2014.03.15-től - legyen az ügyvezető-váltás, székhely-, telephely változtatás, tagcsere, stb, azt kizárólag a törzstőke felemelése mellett tehetik meg. Minderre tekintettel – amennyiben bármilyen változtatás előtt állnak, de még nincs lehetőségük a törzstőke–emelés végrehajtására - a cég érdekében az esedékes változásbejegyzési kérelmet 2016.03.14. napjáig nyújtsák be az illetékes cégbíróságra – jogi képviselőjük útján.

A jegyzett tőke hárommillió forintra emelése nélkül a cégbíróság vélhetően vagy elutasítja a változásbejegyzési kérelmet, vagy a cég dönthet a betéti társasággá, illetve közkereseti társasággá történő átalakulásáról, ami meglehetősen költséges és időigényes, ráadásul könyvvizsgálót is igénylő eljárás.


42013. július 1-től változnak a postai kézbesítés szabályai. Az új jogszabály szerint a hivatalos iratokat valamint az utalványokat csak postai meghatalmazással lehet a továbbiakban átvenni. A bélyegzővel történő kézbesítés megszűnik. A meghatalmazáshoz szükséges dokumentumokat megtalálja a Letöltések menüpont alatt.


3 A 2012. március 01. napján hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vonatkozásában el kell végezni a következő kötelező cégmódosításokat 2013. február 01. napjáig. Az illetékes cégbíróság bírsággal sújtja azt a céget amely nem tesz eleget a kötelező módosításokra vonatkozó szabályoknak. Amennyiben csak az alábbi adatokban történik változás, módosítási kérelem illeték és közzétételi díj mentes.

  • Be kell nyújtani a cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó, az ingatlan tulajdonosa(i) által aláírt székhely befogadó nyilatkozatot, amely alapján a társaság jogosult az ingatlant székhelyként, telephelyként, fióktelepként használni.
  • A társaság egységes szerkezetű társasági szerződésének tartalmaznia kell a tag(ok), vezető tisztségviselő(k) alábbiakban felsorolt adatait: név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím. Ezeket a személyi adatokat és a személyek adóazonosító jelét, adószámát be kell jelenteni a cégjegyzékbe.
  • Abban az esetben, ha a társaságban külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság szerepel, illetve a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Kézbesítési megbízott nem lehet a társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja. Kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakhellyel rendelkező természetes személy lehet.

22012. március 1-én lép életbe az új illeték- és cégtörvény, melynek értelmében az egyszerűsített eljárásban létrehozott cégek bejegyzési illetéke jelentősen drágul. 2012. március 1 előtt létrehozott cégek cégbejegyzési illetéke egységesen 15.000 Ft

  • Kft. cégalapítás illetéke 2012. március 1-től - 50.000 Ft
  • Bt. / Kkt cégalapítás illetéke 2012. március 1-től - 25.000 Ft
  • Egyéni cég cégalapítás illetéke 2012. március 1-től - 15.000 Ft

12012. január 1-től a változásbejelentés (cégmódosítás) elbírálási ideje 15 nap lesz.

 

Tovább a kategóriában: Kapcsolat »

Székhely-Sprint Kft.
Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Cégalapítás, cégmódosítás, könyvelés, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgálat