1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 06-70-949-6551

Cégalapítás, cégmódosítás

Cégalapítás

Kft. Bt. Kkt. Zrt. Egyesület, Alapítvány cégalapítás egyszerűsített eljárással

Kft. Bt. Kkt. cégalapítás
30.000 Ft-tól
Zrt. cégalapítás
50.000 Ft
Egyesület, alapítvány cégalapítás
70.000 Ft

Cégmódosítás

Kft. Bt. Kkt. cégmódosítás egyszerűsített eljárással

Cégmódosítás üzletrész adás-vétel nélkül, csak székhely változással
30.000 Ft
Cégmódosítás üzletrész adás-vétellel
40.000 Ft-tól

Cégmódosítás

Zrt. cégmódosítás egyszerűsített eljárással

Zrt. cégmódosítás
50.000 Ft-tól

Egyéb díjak

Tevékenységek módosítása cégmódosítás esetén
Ingyenes
Bt. átalakulása Kft.-vé egyszerűsített eljárással
70.000 Ft
Bt. végelszámolása
50.000 Ft
Kft. végelszámolása
70.000 Ft
Ingatlan adásvétel
0,5%-tól

A cégalapítás, cégmódosítás árából több cég esetén további kedvezményt adunk!


Bővebben...

Szerződéskötés

Szerződéskötés új cég esetén

Amennyiben új cégét nálunk szeretné alapítani töltse ki a Megrendelés » Cégalapítás, valamint a Megrendelés » Székhelyszolgáltatás menüpont alatt található űrlapokat a tervezett cég adataival és az igényelt szolgáltatásokkal. A megadott adatok alapján ügyvédi irodánk előkészíti a cégalapításhoz szükséges dokumentumokat valamint előkészítjük a székhelyszolgáltatáshoz szükséges szerződését.

Telefonon előre egyeztetett időpontban irodánkban írjuk alá a szerződést és adjuk ki a székhely befogadó nyilatkozatot. Ezt követően az ügyvédi irodában kerül sor a cégalapításhoz szükséges dokumentumok aláírására.

Szerződéskötéskor hozza magával az alábbi okmányokat:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya és adókártya

Cégalapításkor minden tagnak jelen kell lennie és az alábbi okmányok szükségesek:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya és adókártya

Abban az esetben ha a cégalapítást saját ügyvédje készíti elő, elegendő csak a székhelyszolgáltatást megrendelnie és a szerződés aláírása után a kiadott székhely befogadó nyilatkozattal tudják a cégalapítást megkezdeni.


Szerződéskötés meglévő cég esetén

Töltse ki a Megrendelés » Székhelyszolgáltatás menüpont alatt található űrlapot cége adataival és az igényelt szolgáltatásokkal. A megadott adatok alapján előkészítjük a szerződését és így Önnek csak alá kel írnia azokat egy előre egyeztetett időpontban.

Telefonon előre egyeztetett időpontban irodánkban írjuk alá a szerződést. Igény esetén Budapesten belül kiszállunk, hogy Önnél írjuk alá a szerződést.

Szerződéskötéskor hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya és adókártya
 • Eredeti aláírásí címpéldány
 • Társasági szerződés vagy cégkivonat

A szerződéskötést követően kiadunk egy székhely befogadó nyilatkozatot ami alapján a cégmódosítás elindítható. Önnek ezután be kell jelenteni a székhely változást a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, amely kiállítja a megfelelő dokumentumokat.


Bővebben...

Letöltések

Letölthető dokumentumok

Az alábbi oldalról töltheti le azokat a kiegészítő dokumentumokat, amelyek szükségesek lehetnek a székhelyszolgáltatás igénybevételéhez.


Postai meghatalmazás és nyilatkozat
A postai meghatalmazás a levelek és egyéb postai küldemények átvételéhez szűkséges dokumentum. 2013. július 1-től a postai küldeményeket csak ezzel a meghatalmazással lehet átvenni. A meghatalmazás tartalmaz egy nyilatkozatot is, melyben az ügyvezető nyilatkozik, hogy ő az adott társaság vezetője. Kérjük szerződéskötéskor a meghatalmazást és a nyilatkozatot is hozza magával kitöltve.
Letöltés

Cégalapítási adatlap
Az cégalapítási adatlap tartalmazza az összes olyan alapadatot ami új cége alapításához szükséges. Amennyiben új céget alapítana, töltse ki a meglévő adatokkal és hozza magával, így cégalapítást azonnal megkezdjük.
Cégalapítási adatlap egy tag esetén
Cégalapítási adatlap több tag esetén

Ügyvédi díjszabás és illetékek
Az alábbi dokumentum részletesen tartalmazza a cégalapítás és cégmódosítás ügyvédi díjait, valamint a fizetendő illetékek mértékét.
Letöltés

Bővebben...

Illeték és közzétételi díj

Illeték

Egyszerűsített eljárás esetén

Cégalapítás minden cégtípusnál
0 Ft
Cégmódosítás minden cégtípusnál
15.000 Ft
Cégkivonat
5.000 Ft
Cégbizonyítvány
3.000 Ft
Cégmásolat
7.000 Ft

Az átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50.000 Ft

A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért a nem egyszerűsített eljárásban történő alapítás szerinti illeték 40% -át kell megfizetni.

A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért cégiratonként 2.000 Ft illetéket kell fizetni.


Közzétételi díj

Egyszerűsített eljárás esetén

Cégmódosítás
3.000 Ft

Illeték

Nem egyszerűsített eljárás esetén

Kft. és Zrt. esetében
100.000 Ft
Nyrt. illetve az európai részvénytársaság esetében
600.000 Ft
Egyéb jogi személy esetén
100.000 Ft
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén
50.000 Ft
Egyéni Cég esetén
30.000 Ft
Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
50.000 Ft
Külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén
50.000 Ft

Közzétételi díj

Nem egyszerűsített eljárás esetén

Kft. Zrt. cégalapítás
25.000 Ft
Bt. Kkt. cégalapítás
14.000 Ft

Illeték

Csődeljárás, felszámolás és végelszámolás esetén

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. §-ának a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 50.000 Ft , csődeljárásának illetéke 30.000 Ft , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 25.000 Ft , a csődeljárás illetéke 20.000 Ft


Bővebben...

Aktualitások

7A 2017. június 1-én megjelent IM rendelet valamint a 2017. július 18-án megjelent módosítás teljes szövege a székhelyszolgáltatásról itt olvasható:


62017. március 16-tól változik az Illeték törvény melynek értelmében a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes lesz.


52014.03.15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely a korlátolt felelősségű társaságok minimum törzstőkéjét újra 3.000.000.-Ft-ban határozza meg. Azon Kft-k, amelyek 3 millió forint alatti törzstőkével rendelkeznek, 2016.03.15-ig kötelezően törzstőke-emelésre kényszerülnek.

Ha ezen érintett cégek bármilyen cégmódosítást szeretnének 2014.03.15-től - legyen az ügyvezető-váltás, székhely-, telephely változtatás, tagcsere, stb, azt kizárólag a törzstőke felemelése mellett tehetik meg. Minderre tekintettel – amennyiben bármilyen változtatás előtt állnak, de még nincs lehetőségük a törzstőke–emelés végrehajtására - a cég érdekében az esedékes változásbejegyzési kérelmet 2016.03.14. napjáig nyújtsák be az illetékes cégbíróságra – jogi képviselőjük útján.

A jegyzett tőke hárommillió forintra emelése nélkül a cégbíróság vélhetően vagy elutasítja a változásbejegyzési kérelmet, vagy a cég dönthet a betéti társasággá, illetve közkereseti társasággá történő átalakulásáról, ami meglehetősen költséges és időigényes, ráadásul könyvvizsgálót is igénylő eljárás.


42013. július 1-től változnak a postai kézbesítés szabályai. Az új jogszabály szerint a hivatalos iratokat valamint az utalványokat csak postai meghatalmazással lehet a továbbiakban átvenni. A bélyegzővel történő kézbesítés megszűnik. A meghatalmazáshoz szükséges dokumentumokat megtalálja a Letöltések menüpont alatt.


3 A 2012. március 01. napján hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vonatkozásában el kell végezni a következő kötelező cégmódosításokat 2013. február 01. napjáig. Az illetékes cégbíróság bírsággal sújtja azt a céget amely nem tesz eleget a kötelező módosításokra vonatkozó szabályoknak. Amennyiben csak az alábbi adatokban történik változás, módosítási kérelem illeték és közzétételi díj mentes.

 • Be kell nyújtani a cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó, az ingatlan tulajdonosa(i) által aláírt székhely befogadó nyilatkozatot, amely alapján a társaság jogosult az ingatlant székhelyként, telephelyként, fióktelepként használni.
 • A társaság egységes szerkezetű társasági szerződésének tartalmaznia kell a tag(ok), vezető tisztségviselő(k) alábbiakban felsorolt adatait: név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím. Ezeket a személyi adatokat és a személyek adóazonosító jelét, adószámát be kell jelenteni a cégjegyzékbe.
 • Abban az esetben, ha a társaságban külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság szerepel, illetve a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Kézbesítési megbízott nem lehet a társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja. Kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakhellyel rendelkező természetes személy lehet.

22012. március 1-én lép életbe az új illeték- és cégtörvény, melynek értelmében az egyszerűsített eljárásban létrehozott cégek bejegyzési illetéke jelentősen drágul. 2012. március 1 előtt létrehozott cégek cégbejegyzési illetéke egységesen 15.000 Ft

 • Kft. cégalapítás illetéke 2012. március 1-től - 50.000 Ft
 • Bt. / Kkt cégalapítás illetéke 2012. március 1-től - 25.000 Ft
 • Egyéni cég cégalapítás illetéke 2012. március 1-től - 15.000 Ft

12012. január 1-től a változásbejelentés (cégmódosítás) elbírálási ideje 15 nap lesz.

 

Bővebben...

Bemutatkozás

Egy vállalkozás működése során gyakran előfordulhat, hogy nincs szükség fenntartani saját irodát alkalmazottakkal, berendezésekkel és mellette fizetni a bérleti díjat valamint a munkatársak bérét. Célszerű továbbá szétválasztani a magánéletet az üzlettől, az otthonunkat a vállalkozásunk székhelyétől. Így nem a lakásunkra érkeznek a céges telefonok, levelek valamint a hatóságok képviselői hanem székhelyszolgálat veszi át ezt a szerepet.

Cégünk olyan vállalkozóknak, mikró- és kisvállalkozásoknak kínál székhelyszolgáltatást, akik vállalkozásuk ügymenetére, építésére koncentrálnak és kevés idejük marad a napi feladatok elvégzésére. Szolgáltatásaink leveszik a válláról a terheket, így több ideje és energiája marad vállalkozása fejlesztésére, hiszen biztosítunk mindent, ami vállalkozása gördülékeny működéséhez szükséges. Nem kell naponta postára mennie, havonta többször könyvelőhöz, ügyvédhez járnia. Vidéki ügyfeleinknek ez különösen fontos, hisz a budapesti székhely cím mellett, sok felesleges utazástól és költségtől kíméljük meg őket.

A székhelyszolgálat már a kezdetektől segíti vállalkozását. Könyvelőirodánk teljes körű könyvelést és könyvviteli szolgáltatást nyújt, ami tartalmazza a számlák feldolgozásán túl a bevallások elkészítését és benyújtását a hivatalos szervek felé, valamint üzletviteli tanácsadást, adó minimalizálást és képviseletet. Irodánk komplex adminisztrációs szolgáltatást nyújt, melynek keretében fogadjuk telefonjait, kezeljük levelezését, valamint irodát és tárgyalót biztosítunk önnek és partnereinek. Kiegészítő szolgáltatásaink magukba foglalják weboldala regisztrálását, elkészítését és elhelyezését, hogy vállalkozása mindenki számára elérhető legyen.

Székhely-Sprint Kft. - Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Bővebben...

Székhely-Sprint Kft.
Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Cégalapítás, cégmódosítás, könyvelés, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgálat